Đầu thu kỹ thuật số giá rẻ

Đầu thu kỹ thuật số mặt đất là loại đầu thu xem truyền hình miễn phí sử dụng Anten DVB T2 để thu sóng mặt đất giá thành rẻ với gần 60 kênh truyền hình cơ bản trong nước.

Showing all 5 results